Szybki kontakt
   Ubojnia Trzody Chlewnej powstała w 1998 r. jako mała rodzinna firma. Na początku swojej działalności ubojnia zajmowała się ubojem trzody chlewnej i bydła, oraz sprzedażą półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych.
Początkowo w firmie zatrudnionych było 5 osób pracujących na produkcji, a średnia tygodniowa wydajność wynosiła ok. 100 sztuk trzody i 15 sztuk bydła. Od początku swej działalności firma stawiała na jakość wyrobów, czym zjednała sobie wielu kontrahentów. W przeciągu 9 lat Ubojnia się rozbudowała.
W roku 2003 w zakładzie dokonano szeregu prac modernizacyjnych w celu dostosowania produkcji do
wymogów unijnych.
    Zmiana dotyczyła nie tylko poszczególnych etapów procesu technologicznego, ale całej dotychczasowej działalności. Wprowadzono systemy jakości GMP, GHP i HACCP jednocześnie rezygnując z uboju bydła i rozszerzając wachlarz usług o świadczenie ubojów usługowych dla pobliskich masarni, które z dniem akcesji straciły prawo do uboju trzody na własne potrzeby.
    Obecnie firma obsługuje w ten sposób zakłady przemysłu mięsnego z kilku pobliskich powiatów, dodatkowo zajmując się również skupem żywca wieprzowego i sprzedażą półtusz.

Dogodne położenie (przy trasie A-11) umożliwia nam dowóz mięsa do klienta w bardzo szybkim czasie.

Obecnie posiadamy moc przerobową około 700sztuk trzody chlewnej dziennie.

    Zakład posiada samochody do  przewozu żywca
wieprzowego, oraz samochody chłodnie. Ogromne środki włożone w modernizację zakładu pozwoliły
spełnić unijne standardy jakości produkcji oraz zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności stosując zasady
przewodnie polityki EU w zakresie ochrony konsumentów, tym samym firma otrzymała uprawnienia handlu mięsem wieprzowym chłodzonym na terenie Unii Europejskiej.


Rok rozpoczęcia działalności: 1998

Właściciel: Longina Krzemińska-Zenger

Oferowane usługi:
+ skup trzody chlewnej
+ sprzedaż elementów wieprzowych
+ ubój usługowy trzody chlewnej dla zakładów masarskich

Jako firma z aspiracjami, wciąż poszukujemy nowych klientów.
Jeśli jesteście państwo zainteresowani współpracą z solidną, uczciwą firmą, prosimy o kontakt.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla EMAG " Zakład Uboju Trzody "2001 - 2010.